เหล็กเส้นข้ออ้อย

View as Grid List
เรียงลำดับโดย
Display per page

เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40

เหล็กข้ออ้อย SD40 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 4000 ksc. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง DB12(หมายถึง Deformed Bar ขนาด ศก.12มม.) ผิวของเหล็กเส้นจะมีลักษณะเป็นปล้องเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับคอนกรีตมากขึ้น น้ำหนัก 8.88 กก. / เส้น
฿134.60

เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40

เหล็กข้ออ้อย SD40 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 4000 ksc. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง DB16(หมายถึง Deformed Bar ขนาด ศก.16มม.) ผิวของเหล็กเส้นจะมีลักษณะเป็นปล้องเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับคอนกรีตมากขึ้น น้ำหนัก 15.78 กก. / เส้น
฿235.85

เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD40

เหล็กข้ออ้อย SD40 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 4000 ksc. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง DB20(หมายถึง Deformed Bar ขนาด ศก.20มม.) ผิวของเหล็กเส้นจะมีลักษณะเป็นปล้องเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับคอนกรีตมากขึ้น น้ำหนัก 24.66 กก. / เส้น
฿368.57

เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40

เหล็กข้ออ้อย SD40 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 4000 ksc. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง DB25(หมายถึง Deformed Bar ขนาด ศก.25มม.) ผิวของเหล็กเส้นจะมีลักษณะเป็นปล้องเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับคอนกรีตมากขึ้น น้ำหนัก 38.53 กก. / เส้น
฿575.87